'); } $(function(){ $('.jiaxingtong').mouseenter(function(){ _this = $(this); if(_this.children().size()===1){ cname = _this.attr('name'); $('.attest_frame').hide(); _this.append('

'+cname+'

岗位薪资:与各岗位描述基本相符【已认证】

员工福利:与实际描述相符【已认证】

认证成为佳薪通平安彩票官网

'); }else{ cname = _this.attr('name'); $('.attest_frame').hide(); _this.children('.attest_frame').show(); } }); $('.jiaxingtong').mouseleave(function(e){ var _this = $(this); var timer=setTimeout(function(){ _this.children('.attest_frame').hide(); },2000); $('.attest_frame').mouseenter(function(){ clearTimeout(timer); // _this.children(".attest_frame").show(); return false; }) }) })
默认相册
 • u5382u623f.JPG
  u5382u623f.JPG
 • 820653809519922961.jpg
  820653809519922
 • 878553987495307219.jpg
  878553987495307
 • 878553987495307219 - u526fu672c.jpg
  878553987495307
 • 2014.jpg
  2014.jpg
 • 2012.jpg
  2012.jpg
 • 所属行业:非金属材料及制品
 • 所在地区:浙江-宁波市
工作地址
 • 地址: