'); } $(function(){ $('.jiaxingtong').mouseenter(function(){ _this = $(this); if(_this.children().size()===1){ cname = _this.attr('name'); $('.attest_frame').hide(); _this.append('

'+cname+'

岗位薪资:与各岗位描述基本相符【已认证】

员工福利:与实际描述相符【已认证】

认证成为佳薪通平安彩票官网

'); }else{ cname = _this.attr('name'); $('.attest_frame').hide(); _this.children('.attest_frame').show(); } }); $('.jiaxingtong').mouseleave(function(e){ var _this = $(this); var timer=setTimeout(function(){ _this.children('.attest_frame').hide(); },2000); $('.attest_frame').mouseenter(function(){ clearTimeout(timer); // _this.children(".attest_frame").show(); return false; }) }) })
 • CNC数控工程师
  山东-青岛市 | 3-9 年 | 学历不限
  更新日期:2019-12-08
  3-6千/月
  申请职位
  熟练造作加工中心,有相关操机经验3年以上。
 • 模具钳工
  山东-青岛市 | 工作经验不限 | 学历不限
  更新日期:2019-12-08
  3-5千/月
  申请职位
  3年以上模具钳工工作经验
 • 铸造模具设计
  山东-青岛市 | 5-10 年 | 学历不限
  更新日期:2019-12-08
  0.5-1万/月
  申请职位
  从事铸造模具相关工作经验5年以上,大专以上学历,熟练使用相关软件绘制三维图,懂铸造工艺。
工作地址
 • 地址:山东青岛胶南海滨工业园海滨9路青岛精丰铸机制造有限公司